ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บบอร์ดงานทะเบียนและศิษย์เก่า ขอให้ทุกคนเข้ามาคุยกั&#3 609;ให้สนุกไปเลย<marquee>แวะเข้ามาคุยกันบ่อยๆนะ จะรอจ้า</marquee> [img]graemlins/idea.gif[/img] [img]tongue.gif[/img] [img]graemlins/envelope.gif[/img] [img]graemlins/pizza.gif[/img] [img]graemlins/whatever.gif[/img]

<font color="#a62a2a"><font size="1">[ July 04, 2008 04:23 AM: Message edited by: bcnpb ]</font></font>

<font color="#a62a2a"><font size="1">[ July 04, 2008 04:24 AM: Message edited by: bcnpb ]</font></font>

<font color="#a62a2a" size="1">[ July 04, 2008 04:27 AM: Message edited by: bcnpb ]</font>